Annonse for Søndagsskolen

Eventyrlig vekst

–Det har forandret Gudsbildet mitt, sier Anders Bjørnerem om det å ha vært søndagsskoleleder. I perioden Anders har vært engasjert i søndagsskolen i Valderøy har han selv opplevd en indre vekst, og søndagsskolen har opplevd en enorm medlemsvekst i denne perioden.

I 2006 ble Anders søndagsskoleleder i Valderøy søndagsskole. Da var det rundt 15 barn som kom på samlingene. Gjennom et aktivt arbeid med å rekruttere forbedere for alle søndagsskoleledere, og hardt arbeid består søndagsskolen i dag av over 100 registrerte barn.

Søndagsskolen skaper fellesskap
–Vår søndagsskole er ikke bare en søndagsskole for barna, men den skaper fellesskap for de voksne også på tvers av generasjoner, forteller en stolt søndagsskoleleder. Søndagsskolen samles på bedehuset annen hver søndag klokka elleve når det ikke er gudstjeneste i bygda. Folk trives og blir værende på bedehuset helt til ett og halv to. For etter en mer tradisjonell søndagsskolesamling basert på Sprell Levende-opplegget, avsluttes det hele med ”søndagsskolekaffe” for både voksen og barn.

Les mer om Sprell Levende her

Har blitt utfordret av barna
Nå har Anders gitt seg som søndagsskoleleder for å engasjere seg i andre oppgaver. – Det å være søndagsskoleleder har vært så langt fra det jeg trodde jeg skulle drive med, og gitt meg så mye. Det å få kunne være med å peke på Jesus som det er verdt å følge, har vært stort. Samtidig har det endret gudsbildet mitt. I møte med barna oppdaget jeg at det ikke bare var enkle svar, flere ganger har jeg møtt meg selv i døra, forteller Anders som flere ganger har blitt utfordret av barnas spørsmål og fått undre seg sammen med dem.

Anders´ tre tips til søndagsskoler:

1. Knytt til dere forbedere
2. Vær frimodige, bruk sosiale medier og andre tilgjengelige kanaler
3. Ha søndagsskolesamlingen som en egen samling som ikke er knyttet opp til gudstjeneste eller møte, det gjør det mindre skummelt for folk å komme

Fakta om Søndagskolen Norge

1 131 Søndagsskoler
31 838 Barn
5 872 Ledere








Kontaktinformasjon :
Besøksadresse: Rådhusgata 1, 0151, Oslo
Postadresse: Postboks 98 Sentrum, 0101 Oslo
www.sondagsskolen.no
post@sondagsskolen.no
Org.nr 964 437 963
Telefon: 22 08 71 00
Gavekontonr.: 8220.02.81701  



Følg oss på Facebook