Annonse for Søndagsskolen

Tekst: Jon Øyvind Vik-Haugen • Tekstbearbeiding: Marianne Følling


Det er søndag ettermiddag, og en gruppe barn samles på Orkdal menighetshus på Fannrem, drøye 4 mil sørvest for Trondheim. De gleder seg til søndagsskole!

- På søndagsskolen har vi et fast opplegg, men samtidig formidles flere av aktivitetene med varierte metoder, sier Tone Maria Jonassen, menighetspedagog i menighetene i Orkdal.

– Vi bruker læringsverktøyet Sprell Levende, et allsidig pedagogisk materiell. Gjennom Sprell Levende får barna delta i og lære bibelfortellingene gjennom dramatisering, lek, lyd og bilde, bønn, formingsaktiviteter, sang og musikk.

– Søndagsskolen Norges materiell gir mulighet for å skape en fast, trygg ramme rundt søndagsskolen, samtidig som man tar vare på mangfoldet i barnegruppa.

Samlingen består av både sang, lystenning og bønn, skattkista med gjenstander som gir hint om dagens bibelfortelling og selve bibelfortellingen som formidles på mange ulike måter. Så lærer barna et bibelvers utenat – «supersetningen».

– Det er veldig fint at Sprell levende legger opp til undring etter formidlingen av bibelfortellingen. Undringen gir rom for refleksjon og samtale rundt tankene barna har. Det å få høre hva barna har sett og opplevd i møte med bibelfortellingene er veldig spennende! Og så er det så godt å avslutte med at barna får med seg Guds velsignelse hjem, sier Tone Maria.

– Søndagsskolen er verdifull både for små og litt større barn. Barna får bruke sine kreative evner på ulike måter og bli bedre kjent med Jesus og bibelfortellingene. Barna skal få oppleve at deres tro har en verdi, noe som vil bidra til å fremme deres trosutvikling.



Følg oss på Facebook