Annonse for Søndagsskolen

Siden de satte i gang har tilbakemeldingen og oppmøtet vært overveldende forteller initiativtaker og hovedansvarlig, Tonje Camilla Jensen. Vi er i gjennomsnitt 50-60 stk på hver samling.

Tonje Camilla Jensen

Søndagsskolen som samler hele nabolaget

Vestenga Søndagsskole skiller seg litt ut fra andre søndagsskoler. Den er en såkalt «nabolagssøndagsskole» som holdes i barnehagen i nærmiljøet på Råholt.

VESTENGA SØNDAGSSKOLE ble startet på initiativ av to foreldrepar som gjerne ville gi et søndagsskoletilbud til egne barn og barn i nabolaget. Da det ikke fantes noe søndagsskole der de bodde, bestemte de seg like gjerne for å starte opp en selv.

Siden de satte i gang har tilbakemeldingen og oppmøtet vært overveldende forteller initiativtaker og hovedansvarlig, Tonje Camilla Jensen. Vi er i gjennomsnitt 50-60 stk på hver samling.


Opplegget for samlingen

Samlingene begynner alltid med en ”icebreaker”. Dette kan være en lek eller andre aktiviteter. Deretter synger de en sang sammen. - Vi synger som regel ”Jesus elsker alle barna” siden dette er en sang de fleste kan, sier Tonje. Så følger andakt, lysetenning og bønn. Etter andakten er det tid for tegning og lek, og det blir servert kaffe, saft og popcorn. Tonje forteller at de forsøker å holde det enkelt. Det er kanskje dette enkle som gjør at det appellerer til så mange? Barn trenger å bli sett og de trenger å få høre at det finnes en Gud som elsker dem.

Vi er nå inne i vårt femte år som søndagsskole og barna har blitt noe eldre, så nå har en tredje familie blitt med som ledere og startet en egne gruppe for de eldste barna. Tonjes erfaringer sammen med de andre foreldrene er ensidig positive. Det er veldig inspirerende å drive med dette og det gir oss veldig mye tilbake.

Jeg føler meg så utrolig glad! forteller hun.


Tonjes viktigste råd for å starte søndagsskole:

• Hopp ut i det! Ikke vent på at alt skal være perfekt.
• Start med et enkelt konsept og legg vekt på hjertevarme, humor og trygghet.
• Det er lurt å være flere voksne som starter det sammen.


Eget opplegg

Søndagsskolen Norge har til sammen rundt 1200 registrerte søndagsskoler. Blant disse finnes flere nabolagssøndagsskoler som møtes i hjem eller andre egnede lokaler.

– Nabolagssøndagsskoler er noe som har eksistert lenge, men som kanskje ikke alle er klar over finnes, sier kommunikasjonssjef Guro Louise Abrahamsen i Søndagsskolen Norge.

Nå i vår lanserer Søndagsskolen Norge et nytt skreddersydd opplegg for slike søndagsskoler med utgangspunkt i bladet Barnas.

– Vi ønsker å tilrettelegge mer for grupper som møtes andre steder enn i kirkene, sier Abrahamsen.


Fakta om Søndagskolen Norge

- Last ned gratisversjon her!- Les mer om
Nabolagssøndagsskole her!Følg oss på Facebook