Annonse for Søndagsskolen

Tekst: Marianne Følling


Foto: Ingebjørg Dahle 
Johansen

- Vi lette etter et opplegg for barna som har vokst ut av det klassiske søndagsskoleopplegget, og er veldig godt fornøyd med at vi valgte Aldri Alene, sier Ingebjørg Dahle Johansen som er diakonimedarbeider i Nordlandet menighet i Kristiansund. 

–Samlingene gir oss som ledere hjelp til å sette oss inn i hvordan tweensen har det.
Vi opplever at temaene som blir tatt opp, er relevante når det gjelder hva vi ønsker å formidle til barna, og hva de er opptatt av.

Og måten responsdelen er lagt opp på, gjør at alle kan delta på lik linje, til tross for store ulikheter.

Fint å møtes ute
Da at vi startet opp igjen etter nedstengningen våren 2020, besluttet vi å ha alle samlinger ute. Vi var spente på hvordan det ville fungere, men erfarer at det nesten er enklere å holde fokus og engasjement når vi sitter sammen rundt bålet, eller inni gapahuken. 


Filmsnuttene laster vi ned på mobilen på forhånd, så hører vi på det som blir sagt selv om bildene vises dårlig. Det fungerer helt fint. Når vi er ute tilpasser vi oss og satser mest på aktiviteter hvor vi er fysisk aktive.

Se pakkene i vår nettbutikk!

Vi er glade for å ha funnet et opplegg som treffer både oss ledere og de eldste barna i gruppen godt, og gleder oss til fortsettelsen!

Aldri Alene - fokus på fellesskap og relasjoner

I samarbeid med Acta - barn og unge i Normisjon og NLM ung, har Søndagsskolen Norge utarbeidet et eget opplegg for tweens (aldersgruppen ca 10-14 år). Blå Kors har bidratt med faglige ressurser. Det er fokus på fellesskap og relasjoner, og å bygge et godt selvbilde og en trygg hverdagstro på Jesus.

–Det har lenge vært etterspørsel etter materiell til de barna som begynner å føle seg litt for store til å gå på søndagsskolen. Sprell Levende-pakkene er tenkt for barn opp til 10 år, så har vi SLUSH-kurs for tweens (alderen 10-14 år) som ønsker å være med som hjelpeledere i Søndagsskolen. Mange ønsker imidlertid å ha egne samlinger for tweens, slik at de kan få ha sitt eget fellesskap som ivaretar deres behov.

Vi lanserte derfor i november 2019 et fleksibelt materiell som kan brukes i tweensklubber, kor, leire og andre settinger der tweens samles, forteller prosjektleder Karin Kvalvaag Manvik i Søndagsskolen Norge.

– I den alderen velger de fleste helt selv hva de er med på av aktiviteter, og det er veldig viktig for motivasjonen deres at de opplever at dette er noe som treffer. Det må være gøy og spennende å delta på!

Halvårspakker med opplegg for ti samlinger
Planen er å utarbeide seks halvårspakker. I hver pakke er det fem filmer og opplegg for ti samlinger med mye lek og aktiviteter som engasjerer, en temasang, samt tweenshefter og foreldremagasin til hjemmebruk. Nå lanserer vi pakke 3 i Aldri Alene, med tema «Jesus», der vi utforsker og erfarer hva det vil si å tro på ham. Les mer her!


Hva er Aldri Alene?

  • Et fleksibelt opplegg som kan brukes i tweensgrupper, i kor og på leir
  • Består av halvårspakker med filmer, samlinger, tweenshefter og foreldremagasin
  • Inneholder gode lederressurser
  • Pakke 1, 2 og 3 kan nå kjøpes i: butikken.sondagsskolen.no

<

Følg oss på Facebook