Annonse for MF Vitenskapelig Høyskole

— Jeg liker å jobbe med ungdom, inspirere og bety noe for folk. Dessuten har jeg undervist litt tidligere og trivdes veldig godt med det.
Læreryrket har alltid appellert til Peter Hodne (24). Da han skulle velge utdanning og studiested, var valget enkelt.

— MF er den eneste i Oslo som tilbyr denne fagkombinasjonen på dette nivået. I tillegg er skolen kjent sitt fantastiske studiemiljø, sier Peter.

Han er nå inne i sitt fjerde av totalt fem år på lektorprogrammet i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag ved MF vitenskapelig høyskole på Majorstua.

Peter Hodne. Foto: privat.

— Spennende og viktig
I samme klasse møter vi også Fred Adrian Torrejas Rognerudengen (23). Men i motsetning til Peter, har ikke læreryrket alltid vært et like opplagt valg. Før nå.

— I mine yngre dager tenkte jeg aldri at jeg ville bli lærer. Men etter hvert som jeg har blitt eldre og begynte på MF, har jeg funnet ut at det er et yrke som passer meg utmerket.

Også Fred Adrian mener fagkombinasjonen er noe av det som gjør MF perfekt for deg som vil ta lektorutdanning.

— Samfunnsfag og religion er to spennende og viktige fagfelt jeg virkelig brenner for og som favner veldig bredt. Det kan ikke bli mer meningsfullt for meg enn å få lov til å lære bort disse fagene til fremtidige generasjoner.

Foto: Robert Holand

— Over all forventning
Lektorutdanningen ved MF har særlig fokus på å utvikle lærere med sterk kompetanse knyttet til blant annet likeverd, menneskeverd, mangfold og demokrati.

— Første året har vi noe felles undervisning med teologistudentene. Det gir mange interessante samtaler og bidrar til spennende perspektiver på tvers av livssyn og religion.

Fred Adrian mener dette åpner for at du som student kan tilnærme deg stoffet på en helt unik måte.

— Jeg er stor fan av denne måten å lære på. Det gir deg både bedre innsikt og større trygghet når du kan angripe innholdet og tolke det på din egen måte.

Foto: Gunnar Bækkevold

Lærer bedre i mindre klasser
Foruten at fagene er både relevante og interessante, vil Peter og Fred Adrian gjerne skryte av foreleserne ved MF.

— De er veldig gode til å formidle og holder seg alltid oppdaterte på ny forskning og teorier. Samtidig merker du at de bryr seg om studentene. Vi føler at vi blir både sett og hørt.

Og nettopp følelsen av tilhørighet er noe de to lektorstudentene setter pris på. Her er det akkurat passe stort slik at du blir godt kjent med både studenter og lærere.

— Små klasser gjør at du kommer tett på alle, i motsetning til større utdanningsinstitusjoner hvor du lettere blir en i mengden. Det gode samholdet gjør at du blir mer komfortabel, lærer bedre og får større innflytelse på egen hverdag, tror Fred Adrian.

— Variert studiehverdag
Lektorutdanningen ved MF gir undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag, både i grunnskolen 7.-10. klasse og i videregående skole.

Peter og Fred Adrian forteller om en variert og lærerik studiehverdag.

— Det er en god kombo av teori, egenstudier og praksis. Du får muligheten til å spesialisere deg innen religion eller samfunnsfag. Samtidig er naturligvis pedagogikk og fagdidaktikk en sentral del av utdanningen.

Du får også prøvd deg som lærer i flere praksisperioder.

— I etterkant av hver periode har vi seminarer hvor vi går gjennom hvordan det har vært og hva vi har lært. Det er veldig nyttig, mener Fred Adrian.

Anerkjent fagmiljø
Som lektorstudent på MF blir du en del av et anerkjent fagmiljø innen religion og samfunnsvitenskap.

— Skolen har veldig mange dyktige forelesere. Flere av dem er blant landets fremste innenfor sine respektive fagfelt, forteller Peter.

Ved MF har du også et bredt tilbud utenom selve studiet. Her kan du delta i alt fra ulike fagfora til studentforeninger.

— Det inkluderer både sosiale events, debattseminarer og andre faglige arrangementer. Som lektorstudenter gir det oss mye nyttig påfyll og kunnskap som du ikke nødvendigvis får gjennom det obligatoriske pensumet.

Lurer du på hvilke andre studier MF tilbyr? Her kan du se hele oversikten.

Vi holder til å Majorstua i Oslo.

Har du spørsmål?
Send gjerne en epost til student@mf.no

Følg oss på Facebook og Instagram