Annonse for UiO - Det teologiske fakultet

— Kunnskap om religion og teologi er avgjørende for å forstå dagens samfunn, sier Anders Runesson. Han er lærer og ny dekan ved Det teologiske fakultet (TF). 

Han peker på at undersøkelser viser at nesten 85% av verdens befolkning har tilhørighet til en religion. 

— Vi står ovenfor en verden hvor rettferdighet, menneskeverd og mang- fold er verdier som utfordres av økt religiøs og politisk polarisering. Tro og religion har enorm påvirkningskraft på samfunnet. For å kunne forandre verden må du derfor forstå religion, fastslår Runesson. 

Anders Runesson. Foto: Jarli&Jordan.

Han forteller at utdanningene på TF gir deg kompetanse og innsikt som du vil kunne bruke enten du vil bli prest, jobbe i organisasjoner, skole, offentlig forvaltning, med politisk- og internasjonalt arbeid eller andre steder der kunnskap om teologi, religion og samfunn er viktig.  — Vårt mål er å utdanne mennesker med kunnskap og vilje til å bidra til at verden blir et bedre sted, sier Runesson.

Teori og praksis 
Studieprogrammene på TF legger vekt på å gi deg en kombinasjon av den beste faglige kvaliteten og redskapene du trenger i yrkeslivet.

Som prestestudent får du både møte det praktiske livet som prest tidlig i studieløpet, samtidig som du har noen av landets fremste teologer som lærere. 

Studerer du religion og samfunn møter du engasjerte forskere som er i front internasjonalt innenfor sine fagfelt, og undervisning med fokus på dagsaktuelle problemstillinger både lokalt og globalt. Du får også mulighet til å være i praksis i en organisasjon. 

Felles for alle studieprogrammene er vekten på at du skal utvikle egen refleksjon og evne til kritisk og konstruktiv tenkning. Ferdigheter, kunnskap og dømmekraft er avgjørende i møte med samfunnets behov og utfordringer. 

Du vil også møte et livssynsmessig mangfold både i fagene du studerer og i vårt mangfoldige studiemiljø. Her møtes teori og praksis både i klasserommet og i kantina. 

Tett på arbeidslivet 
Teologistudent Anne Guro Nesteby Grette trekker frem et av praksis- emnene på studiet som noe av det mest spennende hun har gjort på profesjonsstudiet i teologi.

— Da jeg var i menighetspraksis fikk jeg mulighet til å lære mer om hvordan min fremtidige jobb er. Det var en bratt læringskurve med gudstjenester, prekenskriving, trosopplæring og begravelser, men det var veldig fint å erfare på denne måten hva en prest gjør i sin arbeidstid. 

Laiba Khan studerer religion og samfunn, og benyttet seg av praksis- muligheten i studieprogrammet. Hun var i praksis hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) høsten 2022.
— Det å ha praksis var veldig lærerikt, forteller Laiba.

Foto: Alexander Tufte Wetherilt.

Hun synes temaene hun fikk jobbe med i praksis hos STL er svært relevante for bachelorprogrammet hun går på.

— Praksisoppholdet gjorde for eksempel at jeg fikk se hvordan dialog- arbeid og håndtering av problemstillinger knyttet til religion blir håndtert utenfor lærebøkene. Det ga meg en smakebit på hva jeg kan jobbe med etter studiet, sier hun.

Best i Norge på teologi og religion 
På Det teologiske fakultet møter studentene engasjerte undervisere som også er blant de fremste forskerne internasjonalt innen religion og teologi. Ifølge en av de største universitetsrankingene i verden, QS World University Rankings, er Universitetet i Oslo best i Norge og blant de 50 beste i verden innenfor kategorien «Theology, Divinity and Religious Studies».

Runesson forteller at fakultetet i lang tid har jobbet målrettet med kvaliteten på både utdanning og forskning, og ser denne rangeringen som en anerkjennelse av dette arbeidet. 

— Vi har lærere som er internasjonalt anerkjent innenfor sine forskningsfelt. Våre studenter blir del av et fagmiljø hvor de får lære av de beste, avslutter Runesson. 


Våre studieprogrammer

Samordna opptak: 

 • Profesjonsstudiet i teologi 

  Som prest vil du få varierte og interessante arbeids- oppgaver. Du blir en formidler, en samtalepartner og en leder. Gjennom profesjonsstudiet vil du lære å håndtere etiske, filosofiske og teologiske problem- stillinger som har preget samfunnet opp gjennom historien og som vil prege morgendagens samfunn. Studiet veksler mellom refleksjon, analyse og praksis, og gir deg det beste grunnlaget du kan få for å bli en prest.

 • Bachelor i teologi 
  Studiet gir deg en innføring i bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi. Du får kunnskap om kristen- dommens kilder, om hendelser, epoker og temaer som har formet kirke og samfunn, og om kristen lære, religionsfilosofi, religionssosiologi og etikk. Du lærer om hvordan kristen lære fortolkes i møte med andre former for tro og livssyn, og hvilke bidrag teologien kan ha i møte med etiske og politiske utfordringer i dagens kirke og samfunn.

 • Bachelor i religion og samfunn
   
  Programmet fokuserer på forholdet mellom religion og etikk, religion og politikk, kjønn og religion og religionenes forhold til hverandre i vår egen tid. Du vil bli kjent med områder i verden hvor religion på ulike måter har spilt og spiller en konfliktfylt og formende rolle på politikk og samfunn.

 • Årsenhet i kristendom og islam
   
  Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om kristendom og islam. Du vil lære om religionenes opprinnelse og historiske utvikling, deres mang- foldige uttrykksformer i dag, og det komplekse forholdet dem imellom. Du får også innsikt i hvordan deres hellige tekster tolkes, og hvordan de to religiøse tradisjonene preger etisk tenkning.

Masterprogrammer: 

 • Religion og samfunn
 • Religious Roots of Europe
 • Lederskap, etikk og samtalepraksis
 • Praktisk teologi
 • Teologi
 • Teologi og pastoral praksis

Les mer om alle våre studier på tf.uio.no/blistudent

Følg oss på Facebook og Instagram.