Annonse for NLA Høgskolen

Therese Bjorland er lærerstudent på femte året i Bergen. Hun valgte kroppsøving som sitt fag i løpet av det første semesteret av utdanningen.
- Jeg synes idrett og aktivitet er gøy, også hadde jeg lyst til å ta det med meg inn i yrket mitt. Og det var en super start på utdannelsen, for gjennom lek og spill fikk jeg bli godt kjent med mine medstudenter, forteller hun.

- Det er veldig kjekt å undervise i kroppsøving, fordi du blir kjent med elevene på en helt annen måte enn i et vanlig klasserom. I de timene observerer jeg dem når de har det gøy og leker. Det er spesielt givende å se når de som ikke mestrer fagene likte godt, opplever mestring gjennom aktivitet og idrett, sier hun.

På NLA Høgskolen tilbys studier både innen idrettsvitenskap og kroppsøving. Kroppsøving tilbys som årsstudium, i tillegg kan du velge det som fordypning innenfor en femårig GLU-master. Idrettsvitenskap tilbys som årsstudium og bachelor.

- Kroppsøving er rettet mot skole, mens idrettsstudium er rettet mot idrettsverden med alt fra idrettslag, organisasjoner og lignende, sier Bjorland.

Økonomistudier etableres også i Bergen
Årets studienyhet er at NLA Høgskolens økonomiutdanning, Hauge School of Management også skal tilbys i Bergen. De aktuelle studiene, Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse, tilbys i dag allerede ved høgskolens campuser i Oslo og  Kristiansand. 

– Dette er studier med en unik profil med vekt på etikk og identitetsutvikling, forteller Jan Inge Jenssen, avdelingsleder for Hauge School of Management.
– Vi prioriterer i tillegg en betydelig satsning på entreprenørskap og innovasjon, faktorer som er avgjørende for den pågående samfunnsutviklingen i landet vårt, legger han til. I tillegg til de to bachelorprogrammene, lanserer høyskolen også et rent nettbasert studium: årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon.

Nettstudier
Utdanningssektoren er i stadig forandring. Mange studenter ønsker seg fleksibiliteten som nettstudier gir. I år er NLA den høyere utdanningsinstitusjonen som tilbyr flest nye nettstudier i Samordna opptak. Men det betyr ikke at fysiske studier og studentmiljø på campus er nedprioritert! Heller tvert imot!

I år flyttet 450 lærer og barnehagelærerstudenter fra Breistein utenfor Bergen inn til sentrumskjernen ettersom NLA har flyttet inn i det gamle hospitalet i Kalfaret. Den sentrale beliggenheten og de nye hyggelige lokalene gjør at det sosiale miljøet på studiestedet blir styrket. 

I tillegg har høgskolen åpnet helt nytt studiesenter i Trondheim i lokalene til Normisjon og Gå Ut-senteret. Her vil høgskolen tilby årsstudium og bachelor i praktisk teologi  og ledelse.

Om NLA
NLA Høgskolen er en privat, kristen, akkreditert høgskole som tilbyr utdanning for alle — uansett livssyn. NLA har et slagord som sier: Fordi noen trenger deg. Grunnlaget som NLA motiveres av er troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde og med ukrenkelig verdi. Det inspirerer til et sterkt engasjement og omsorg for de svake, og ansvar for å forvalte ressursene som er gitt på best mulig måte. NLA inviterer til et kristent studiemiljø, kjennetegnet av mangfold og åpenhet. I undervisningen vektlegges det å kunne snakke om tro og etiske spørsmål med respekt for hverandres ståsted og synspunkter.

NLA har en bred studieportefølje og høgskolen ønsker å ruste studentene til et arbeidsliv som stadig er i endring. Både de som vil arbeide med barn og unge, media, økonomiforvaltning, musikk og interkulturelle problemstillinger, vil finne et passende studium på NLA. Med mye praktisk læring, gjennom praksis og samarbeid, får studentene utfolde seg i trygge rammer. I løpet av studiene får studentene også mulighet til å oppleve nye land og kulturer gjennom studieturer eller utenlandspraksis og utveksling. 

NLA Høgskolen gir utdanning som kan bidra til å gjøre en forskjell, for studentene og for samfunnet!

STUDIETILBUD
NLA Høgskolen har studiesteder i Bergen, Oslo, Kristiansand og Trondheim (studiesenter). Dessuten kan du ta fleire studier på nett.

Studier i Bergen 
• Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
• Barnehagelærerutdanning
• Pedagogikk (årsstudium, bachelor og master)
• Teologi (bachelor, master og profesjonsstudium)
• Økonomi og administrasjon (bachelor)
• Innovasjon, markedsføring og ledelse (bachelor)
• Interkulturell kompetanse (årsstudium og bachelor)
• Intercultural Studies (engelskspråklig master)
• Praktisk teologi og ledelse (årsstudium og bachelor)
• Theology and Ministry (engelskspråklig master)
• Idrettsvitenskap, kroppsøving, samfunnsfag, naturfag, KRLE og musikk (årsstudium)

 Studier i Oslo 
• Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
• Økonomi og administrasjon (bachelor)
• Innovasjon, markedsføring og ledelse (bachelor)
• Utøvende rytmisk musikk (bachelor og master)
• Musikk, menighet og ledelse (bachelor)
• Utøvende musikk: Lovsangsledelse, korledelse, låtskriving og musikkdidaktikk (årsstudium)
• KRLE, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving (årsstudium)
• Praktisk teologi og ledelse (årsstudium og bachelor)

Studier i Kristiansand 
• Journalistikk (årsstudium og bachelor)
• Global Journalism (engelskspråklig master)
• Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk (årsstudium)
• Interkulturell kompetanse (årsstudium og bachelor)
• Økonomi og administrasjon (bachelor)
• Innovasjon, markedsføring og ledelse (bachelor)

Studier i Trondheim
• Praktisk teologi og leiing (årsstudium og bachelor)

Nettstudier
• Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon (årsstudium)
• Bibelen (årsstudium)
• KRLE (årsstudium)
• Interkulturell kompetanse (årsstudium og bachelor)
• Norsk 5.-10., nettbasert (årsstudium)
• One semester programme in Christian Apologetics (halvtårsstudie)
• Ex.phil. og Ex. fac.

I tillegg et bredt videreutdanningstilbud rettet mot skole, barnehage, kirke og menighet, ledere og andre.

Høgskolen eies av Normisjon, NLM, NMS, ImF, NKSS, Søndagsskolen og Frikirken.

Følg oss på Facebook  •  Instagram  •  Tiktok

Les mer på nla.no