Annonse for Kristelig Gymnasium

Vi har engasjerte elever som er med og skaper et godt miljø! På KG kan du bli med på mange aktiviteter, blant annet elevaksjonen for den fattige delen av verden, skolekor og skoleteater. 


På KG blir du en del av et trygt og godt læringsmiljø der alle elevene blir sett og utfordret. Her møter du et høyt faglig nivå og et veldig godt sosialt miljø. Her får du mange muligheter til å engasjere deg og fordype deg i fagene dine. I tillegg får du sjansen til å være med på studietur.

— Lærerne mine er ganske forskjellige, men jeg merker at alle er veldig opptatt av at jeg har det bra og lærer så mye jeg kan. 


Lærerne våre er engasjerte. De har høy kompetanse og er opptatt av at alle elevene våre skal ha gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Håper vi ser deg her til høsten!

ET GODT MILJØ - MED ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ 
• studietur
• teater
• KGs elevaksjon
• kor
• skolelag i volleyball
• tur i Vg1
• trygt skolemiljø

Følg oss på Facebook og Instagram

Søk før 1. mars på kg.vgs.no