Annonse for Pilegrimsvandring

Turledere: Erling Rimehaug og Kjell Harald Otterlei.

Hallingdal hørte i gammel tid til Stavanger bispedømme. Biskopen måtte derfor reise over Hardangervidda på visitas. Vi skal bruke det som inspirasjon til en pilegrimsvandring i samme landskap som biskopene. Vi starter innerst i Hardangerfjorden i Øvre Eidfjord. Oppe på vidda får vi strålende utsikt mot Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, før vi går ned til Geilo øverst i Hallingdal. Siden det er en pilegrimsvandring, vil vi ha daglige tidebønner og skriftlesninger. Deler av vandringen blir i stillhet.

Det er nødvendig å være i god fysisk form og ha erfaring med fjellvandring. Terrenget er lett å gå i langs merkede turistløyper, men det er en del stigninger og bratte nedoverbakker. De lengste dagsetappene er opp mot 30 km. Vi må bære bagasjen selv. Overnatting i betjente fjellstuer.

Dag 1: Mandag 9. august
Vi møtes på Geilo stasjon, og kjører Riksvei 7 til Øvre Eidfjord, og så en halsbrekkende fjellvei opp det bratte Hjølmaberget, hvor sagnet forteller om en plass kalt Biskopskleiven.

Biskopen med følge for opp Berastøldalen og over til Bjoreiddalen, hvor biskopen krysset Bjoreio ved stølen Særebakken. Der er det ingen turistrute. Derfor går vi inn den naturskjønne Veigdalen og overnatter på Hedlo turisthytte. Vandring 8 km.

Dag 2: Tirsdag 10. august
Vi går fra Veig på 1000 meters høyde opp til Haraldshaugane på 1300 meter, der vi har flott utsikt mot Veig og Hårteigen i sørvest. Videre langs den bratte veggen på Tverrgavlen over til Bjoreiddalen, der vi krysser elva ved Nybu (nedlagt turisthytte). Hele tiden har vi flott utsikt mot Hardangerjøkelen i nord.

Fra Nybu er det lett stigning opp til Vetle Skiftessjøen (1220m) hvor vi krysser Bispeveien (og Nordre Nordmannsslepa. Vi går innom ‘Hammers varde» før vi går til Dyranut turiststue, der vi skal overnatte. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Hele turen er på 28 km, og vi må prøve å være framme til kl. 19 – det vil si 10 timers tur.

Dag 3: Onsdag 11. august
Biskopen fulgte traseen der Riksvei 7 går inn til Halne. Vi kan skimte ‘Biskopsvarden’ på høyde 1268 ca. 3km rett øst for oss ved Store Skiftessjøen. Biskopens varde markerte skysskifte mellom Eidfjord og Hol på Bispeveien. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Siden det ikke er aktuelt å gå på riksveien, tar vi en annen vei enn biskopen. Vi svinger nordvestover mot Hardangerjøkelen over Dyranutane. I nordøst ser vi hele Hallingskarvet i sin fulle lengde. Så bærer det ned til Kjeldebu ovenfor det regulerte Sysenvannet. Etter rast ved den ubetjente turisthytta følger vi Kjeldedalen mot øst. Øverst i dalen krysser vi over til Olavsbuvannet, og går over Olavsbuhøgdene ned til Krækja. Vi overnatter på Krækjahytta, en av DNTs eldste og fineste. Denne dagsmarsjen er på 25 km.

Dag 4: Torsdag 12. august
Vi går langs Krækja over til det regulerte vannet Ørteren, og krysser så Riksvei 7 ved Lægreidvannet. Vi følger høydedragene sør for Ustevatn, hele tiden med utsikt til Hallingskarvet i nord. Her treffer vi igjen på Nordre Nordmannsslepa og Bispeveien. Etter 20 km vandring kommer vi til Tuva turisthytte, der vi overnatter.

Dag 5: Fredag 13. august
Vi går fra Tuva over Ustetinden, og derfra bratt ned til Ustedalen. Vi krysser elva over den fredede Tuftebrui, hvor en gren av Nordmannsslepa også gikk. Så følger vi turstien Ustedalsfjorden rundt, forbi restene av vikingtidens jernindustri på Fekjo til Geilo kulturkyrkje, der vi får en omvisning og avslutter vandringen med kveldsbønn.


Turpris pr. person: kr 8.450,-

Powered by Froala Editor