Annonse for Kistefoss og søsterkirkene

Turledere: Jostein Gjærum (sjåfør) og tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes.

Kistefoss-museet på Jevnaker har hatt eventyrlige besøkstall denne sommeren. Museet stenger 10. oktober, men fortsatt er det muligheter.  Vårt Lands reiseklubb tilbyr spennende og innholdsrik dagstur fredag 22. september. Det blir guidet omvisning på museet, og deretter er det lunsj på Granavollen og guidet omvisning på Søsterkirkene. Korona-tiltak følges.

Buss går fra Telemark om morgenen. Mulig påstigning både i Telemark, Vestfold, Viken og Oslo. Reiseledere er Jostein Gjærum (sjåfør) og tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes.

Turpris pr. person: kr 1.490,-
inkluderer reise, billett på Kistefoss, varmlunsj med kaffe og dessert på Sanner hotell og omvisning på Søsterkirkene.

PÅMELDING
Begrenset antall plasser. Forbehold om nok deltakelse.
Teknisk arrangør er LB Tur Telemark AS. Påmelding kan gjøres på lbtur.no,
til lbtur@lbtur.no eller telefon 35 99 65 55.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor