Annonse for ELEVO NORGE

Alle snakker om det, men hva er det egentlig? Strømselskapet ELEVO Norge forklarer hva det betyr når leverandøren garanterer strøm fra fornybare kilder. 

ELEVO Norge er et relativt nyoppstartet strømselskap, med mål om å være det klare valget for en pris- og miljøbevisst kunde. Navnet ELEVO står for “EL Evolusjon”. ELEVO Norge leverer fornybar energi til en rimelig pris i hele Norge. 

Dette er miljømerket strøm

Når du velger en leverandør som tilbyr miljømerket strøm, betyr det at kraftforbruket ditt blir dekket av en tilsvarende produksjon av fornybar energi. Med andre ord bidrar du til å øke utnyttelsen av fornybare energikilder, til fordel for fossile kilder.

Strømmen som kommer i stikkontakten vil altså være den samme, uansett om du velger fornybar strøm eller ei. Likevel sikrer du at pengene fra forbruket ditt går direkte til produsenter av fornybar energi, og du har dermed gjort et godt valg for miljøet. 

Les også: ELEVO Norge deler gode råd til gründere

Norske forbrukere blir grønnere

I Norge er det allerede stor etterspørsel etter miljømerket strøm. 98% av all strømproduksjon i Norge er fornybar og energivennlig. Det gjør oss unike i et globalt perspektiv.

 

Med dagens teknologi er kostnaden for å produsere fornybar energi konkurransedyktig med produksjonen av kull- og gasskraft. Dermed er det egentlig ingen grunn til å ikke velge miljømerket strøm.

Lær mer om forskjellen på de ulike energikildene:

Solenergi

Nesten all fornybar energi stammer fra solenergi, inkludert vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og saltkraft. Solenergien i seg selv utvinnes ved hjelp av solcellepaneler eller varmekraftverk som baserer seg på solvarme.

Mengden solenergi som treffer jorden i løpet av 40 minutter er større enn all energien verdens befolkning trenger på ett helt år. Solkraft forurenser ikke og er et svært godt valg for miljøet.

Kjernekraft

Kjernekraft er bruken av kjernereaksjoner som utløser atomenergi for energiproduksjon. Kjernekraft utgjør en stor trussel, både for mennesker, dyr og miljø. Avfallshåndteringen er også et stort problem, fordi det vil fortsette å være skadelig i tusenvis av år.

Kullkraft

Kullkraft er fortsatt verdens største kilde til elektrisitet. Energien framstilles ved at kull brennes og forbrenningsvarmen overføres til en dampkjele. Kullkraft gir et svært høyt utslipp av CO2, og rensing av utslippene er en av de viktigste utfordringene i arbeidet med å redusere de globale klimagassutslippene. 

Les også: ELEVO Norge deler sine beste tips til jobbintervju

Slik kan du bidra til fornybar kraftproduksjon

Miljømerket strøm er et enkelt tiltak som har positiv effekt på klimaet. Alle som har innlagt strøm i boligen sin kan velge grønt, og på den måten bidra til å øke produksjonen av fornybar energi. Hvis etterspørselen fra forbrukerne blir stor nok, vil dette tvinge produksjonen av strøm i Europa og resten av verden over på fornybare kilder.

Ønsker du å påvirke produksjonsselskaper til å velge bort fossile energikilder som kullkraft, atomkraft og gasskraft? Det kan du gjøre ved å bytte til en leverandør med miljømerket strøm.

Velg ELEVO Norge, så er du sikret at forbruket ditt blir dekket av en tilsvarende produksjon av fornybar energi.

Fornybar strøm: 

Fornybar energi kommer fra kilder som ikke kan tømmes, som sola, vann eller vind. Kildene er jevnt fordelt geografisk, og utnyttelsen er mer miljøvennlig enn utnyttelsen av ikke-fornybar energi.

Begrensede naturressurser, som fossile energikilder og kjerneenergi, er eksempler på ikke-fornybar energi. Disse er mer skadelige for miljøet både i produksjon og bruk, og kildene vil til slutt bli tømt.


Følg oss på Facebook