Annonse for Pilegrimsvandring i Armenia

Armenerne har mirakuløst overlevd utallige invasjoner, okkupasjoner, deportasjoner, massakrer og folkemord. Den armenske apostoliske kirke, som har sine røtter tilbake til apostlene og ble statskirke allerede i år 301, har vært viktig for å forme armensk identitet og kultur. Klostrene, ofte bygd på utilgjengelige steder, berget og utviklet kulturarven. 

Vi skal gå til en del av disse klostrene, som ligger i spektakulære omgivelser. Vi skal også oppleve den vakre liturgien i den armenske kirkens hellige by Echmidzian og den sjarmerende hovedstaden Jerevan. Verdens lengste svevebane og en huleby med hulekirker og et 6000 år gammelt vinproduksjonsanlegg hører også med.

Dette er en pilegrimsreise, med daglige tidebønner og tekstlesninger, og vandring delvis i stillhet. Man bør være i rimelig bra fysisk form. Vandringene er på mellom 7 og 14 km, tildels i høye fjell.

Turpris pr. person i dobbeltrom: kr 18.500,-

Turleder: Erling Rimehaug er tidligere redaktør i Vårt Land og forfatter. Han har ledet mange pilegrimsvandringer både i Armenia og Det hellige land.