Annonse for Bispeveien over Hardangervidda

Turleder: Erling Rimehaug, skribent, forfatter og tidligere redaktør i Vårt Land. Har ledet pilegrimsvandringer i Det hellige land, Armenia og Spania. Er oppvokst på Geilo.

Hallingdal hørte i gammel tid til Stavanger bispedømme. Biskopen måtte derfor reise over Hardangervidda på visitas. Vi følger ikke nøyaktig samme rute som biskopen, men skal gå i det landskapet hvor biskopene red, med strålende utsikt mot Hardangerjøkelen og Hallingskarvet. Dette er en pilegrimsvandring, med daglige tidebønner og skriftlesninger. Deler av vandringen blir i stillhet.

Det er nødvendig å være i god fysisk form og ha erfaring med fjellvandring. Terrenget er lett å gå i langs merkede turistløyper, men de lengste dagsetappene er opp mot 30 km. Vi må bære bagasjen selv. Overnatting i betjente fjellstuer.

Vi møtes på Geilo stasjon og kjører buss til Hjølmo i Eidfjord. Derfra går vi inn Veigdalen til Hedlo turisthytte, og så over fjellet til Bjoreidalen og Dyranut turisthytte. Videre går vi over til Kjeldedalen, opp dalen over Olavsbuhøgdene og ned til Krækja turisthytte. Så går vi østover langs Ustevatnet til Tuva turisthytte. Siste etappe går ned til Geilo kulturkyrkje hvor vi avslutter med kveldsbønn.


Program:

Mandag 10. august 
Vi møtes på Geilo stasjon, og kjører Riksvei 7 til Øvre Eidfjord, og så en halsbrekkende fjellvei opp det bratte Hjølmaberget, hvor sagnet forteller om en plass kalt Biskopskleiven.

Biskopen med følge for opp Berastøldalen og over til Bjoreiddalen, hvor biskopen krysset Bjoreio ved stølen Særebakken. Der er det ingen turistrute. Derfor går vi inn den naturskjønne Veigdalen og overnatter på Hedlo turisthytte. Vandring 8 km.

Tirsdag 11. august
Vi går fra Veig på 1000 meters høyde opp til Haraldshaugane på 1300 meter, der vi har flott utsikt mot Veig og Hårteigen i sørvest. Videre langs den bratte veggen på Tverrgavlen over til Bjoreiddalen, der vi krysser elva ved Nybu (nedlagt turisthytte). Hele tiden har vi flott utsikt mot Hardangerjøkelen i nord.

Fra Nybu er det lett stigning opp til Vetle Skiftessjøen (1220m) hvor vi krysser Bispeveien (og Nordre Nordmannsslepa. Vi går innom ‘Hammers varde» før vi går til Dyranut turiststue, der vi skal overnatte. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Hele turen er på 28 km, og vi må prøve å være framme til kl. 19 – det vil si 10 timers tur.

Onsdag 12. august
Biskopen fulgte traseen der Riksvei 7 går inn til Halne. Vi kan skimte ‘Biskopsvarden’ på høyde 1268 ca. 3km rett øst for oss ved Store Skiftessjøen. Biskopens varde markerte skysskifte mellom Eidfjord og Hol på Bispeveien. Varden kan trolig være fra mellom år 1100 og år 1600.

Det er ikke så godt å gå på riksveien, så vi svinger nordvestover mot Hardangerjøkelen over Dyranutane. I nordøst ser vi hele Hallingskarvet i sin fulle lengde. Så bærer det ned til Kjeldebu ovenfor den regulerte Sysenvannet. Etter rast ved den ubetjente turisthytta følger vi Kjeldedalen mot øst. Øverst i dalen krysser vi over til Olavsbuvannet, og går over Olavsbuhøgdene ned til Krækja. Vi overnatter på Krækjahytta, en av DNTs eldste og fineste. Denne dagsmarsjen er på 25 km.

Torsdag 13. august
Vi går langs det regulerte vannet Ørteren, hvor vi krysser veien ved Lægreidvannet, og går i stedet høydedragene sør for Ustevatn. Vi har hele tiden utsikt til Hallingskarvet i nord. Etter 20 km vandring kommer vi til Tuva turisthytte, der vi overnatter.

Fredag 14. august 
Vi går fra Tuva over Ustetinden, og derfra ned til Ustedalen. Vi krysser elva over den fredede Tuftebrui. Så følger vi turstien Ustedalsfjorden rundt, forbi restene av vikingtidens jernindustri på Fekjo til Geilo kulturkyrkje, der vi får en omvisning og avslutter vandringen med kveldsbønn.


Turpris pr. person: kr 7.900,-
Inkluderer transport fra Geilo til Hjølmo, overnatting, frokost, matpakke og middag hver dag.