Annonse for Hellig Hverdag

Mange har opplevd å bli passive i sin menighet. De har opplevd at gudstjenesten og menighetens andre aktiviteter har blitt drevet av staben - evt assistert av noen nøye utvalgte frivillige. Og dersom man har deltatt på nådegavekurs eller fått annen form for veiledning, så har det hatt som overbygning å finne ut hva slags oppgaver blant menighetens organiserte aktiviteter som du kunne påta deg. For mange har dette skapt et gap mellom menighet og hverdagsliv hvor man blir én person i menigheten og en annen person på jobben. Det har på mange måter blitt to forskjellige verdener uten noen som helst knytning til hverandre.

Det er flott å bidra aktivt som frivillig i en menighets organiserte arbeid, men representerer man ikke også menigheten når man er på sin arbeidsplass? De fleste bruker jo mesteparten av sin tid og sine talenter på arbeidsplassen sin. Hvordan kan dette henge sammen med Guds vilje for den enkelte?

Jeff Van Duzer har skrevet bestselgeren "Why Business matters to God". Han er akademiker innen business-faget, og han setter det på spissen når han sier: "Selv bankranere kan gi tiende!" Gud er en Gud for hele mennesket og for hele livet. Vi kan lese i Efeserne 2,10: "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." Denne vandringen sammen med Gud til den verden som Han elsker er en praktisk refleksjon av det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud og å elske vår neste som oss selv. Dette perspektivet rommer hele livet vårt - enten det er organisert av en menighetsstab eller det finner sted i hjemmet eller på arbeidsplassen. Hele evangeliet er en gigantisk bevegelse av kjærlighet fra Skaperen til sin skapning, og Gud ønsker å forene seg med oss i denne bevegelsen.

Hans Nielsen Hauge levde i dette for over 200 år siden. Han la ned sitt eget, og så levde han for Gud og sin neste. Gjennom Guds kraft fikk han lov til å leve ut kallet i Jesaja 58 om den rette faste - kallet til å sette undertrykte fri. Hauge hadde et klart fokus på å forkynne frelsen i Jesus Kristus, og for Hauge fikk dette praktiske konsekvenser i omsorg for mennesker og samfunn. Hauge satte mennesker fri fra analfabetisme og han viste mennesker til frihet i valg av ektefelle, valg av arbeid, selvforsørgelse, friheten til å reise og friheten til å tale Guds ord. Dette banet vei for en varig, positiv endring i vår nasjon.

I slutten av april kommer Jeff Van Duzer til Norge. Han er en av hovedtalerne på konferansen Hellig Hverdag hvor han skal tale over temaet "Bryr Gud seg om arbeidet?".

Hellig Hverdag er en nasjonal konferanse for tro, arbeidsliv og hverdagsliv som en mengde kristne organisasjoner har valgt å stille seg bak.

I Hellig Hverdag pleier vi å si at alle mennesker har kun ett kall, og det er kallet til Guds hjerte. Og veien dit heter Jesus Kristus. Dernest er vi sendt sammen med Gud til den verden som han elsker.

På Hellig Hverdag vil mange mennesker med yrkesliv utenfor menighet og misjon dele sin hverdagsvandring med Jesus.

Vi vil høre spillprofessor Alf Inge Wang fortelle om hvordan det er å være spillprofessor for Jesus og hvordan dette ledet fram til at han oppfant Kahoot.

Vi vil høre hvordan Cato Lyngøy oppfant det lukkede fiskeoppdrettsanlegget "Egget" gjennom bønn til Gud.

Vi vil høre hvordan Werner Filtvedt, som er i ferd med å revolusjonere solenergiindustrien globalt, går med Jesus i sin yrkeshverdag.

Vi vil også høre fra lege og professor i medisin, Åshild Vege, som deler fra sin Jesus-hverdag som rettsmedisiner og i møte med menneskelig nød - bl.a i arbeidet med identifisering av omkomne etter tsunamien i Thailand og etter terroren på Utøya.

Flere andre yrkesutøvere vil også dele fra sin hverdag slik at dette kan bli så praktisk og tilnærmelig som mulig.

Og ikke minst vil Frank Aarebrot knytte dette tilbake til haugianismen gjennom sitt nye foredrag: "Kristne samfunnsbyggere fra Hauge til vår tid."

Velkommen til Gardermoen for Hellig Hverdag 28. og 29. april. Vi holder på fra kl 16 på fredagen til kl 16 på lørdagen. Så du får med deg mesteparten av arbeidsdagen på fredagen, og du rekker lørdagskosen med familien og gudstjenesten dagen etterpå i din lokale menighet. Velkommen til Hellig Hverdag!

Følg oss på Facebook